Контакт info

http://docka.lv/26098

20369824

Связаться по электронной почте

Контактная форма

Отмена

Kļūsti par dzīvokļa īpašnieku vienā no labākajām mājām Purvciemā.

Izdevīgs piedāvājums jebkuram, kas novērtē komfortu un ērtības.

Par to liecina vairāki faktori:

1) atrašanās vieta. Blakus atrodas (5-10 min. attālumā):

- F1 sporta centrs, kur varēs gan sportot, gan atpūsties saunā vai peldēties baseinā;
- Daugavas sporta nams 10 min. attālumā, kurā norisinās dažādi pasākumi;
- VC Valeo un VCA Aura Jūsu ģimenes veselības uzturēšanai ;
- TC Maxima XXX nepieciešamo produktu iegādei; DUS Statoil 24/7;
- Restorāni un kafejnīcas (Domino picērija, McDonalds, kas strādā 24/7, EREBUNI restorāns, LIDO restorāns uc. );
- TC Domina tikai 7 min. brauciena attālumā šopingam un brīvā laika pavadīšanai;
- Skolas, blakus viena no prestižākajām skolām Rīgā - Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, bērnudārzi, pulciņi – viss ērtā attālumā, kad nav jādomā par auto stāvvietu, jo var aiziet kājām;
- Blakus mājai ir nožogota bērnu rotaļu laukuma teritorija Jūsu bērnu drošībai;
- Saloni un frizētavas, šūšanas darbnīcas un ziedu saloni pavisam blakus jebkurai dzīves situācijai;
- Sabiedriskā transporta pieturas no kurām var aizbraukt līdz visiem iecienītākajiem galam ērķiem;
- Līdz pilsētas centram 15 minūšu attālums.

2) Jaunceltni apsaimnieko atbildīga iedzīvotāju kopiena (Biedrība), kas pozitīvi ietekmē iedzīvotāju labsajūtu - visas nepieciešamās darbības saistībā ar mājas uzturēšanas darbiem tiek veiktas savlaicīgi.

Zemi komunālie maksājumi spēs Jūs iepriecināt un ietaupīt ģimenes budžetā līdzekļus. Apkure, ūdens un elektrība pēc individuāliem skaitītājiem, kas ļauj Jums kontrolēt izdevumus. Un labākais šajos rēķinos ir tas, ka ir iekļauts rēķins par elektrību. Nav vajadzības papildus slēgt līgumu ar elektroenerģijas piegādātājiem.

3) Dzīvoklis neatstās Jūs vienaldzīgus, jo tajā ir:

- Izolēta istaba ar lielu iebūvētu skapi Jūsu drēbju ērtākai uzglabāšanai un pēc individuāla projekta ierīkoti apgaismojuma avoti;
- Istaba, kas apvienota ar virtuvi, kas pozitīvi ietekmē komunikācijas procesu starp ģimenes locekļiem, jo katrs var nodarboties ar savu darbu un tajā pašā laikā būt kopā viens ar otru;
- Ērta iebūvēta virtuve, kas ļauj ātri pagatavot jebkuru ēdienu Jūsu ģimenes maltītēm;
- Priekštelpa ar iebūvētu skapi drēbju un mantu glabāšanai;
- Atsevišķs sanmezgls, kas ļauj nesteidzīgi baudīt siltas putu vannas vai izmantot dušas kabīni, jo ir iebūvēta atsevišķa dušas kabīne un vanna;
- Plašs balkons ļauj glabāt dažādas mantas, žāvēt drēbes svaigā gaisā vai pavadīt jaukus vakarus tajā ar tasi mīļākās tējas un baudīt skatu uz pilsētu;
- Dzīvoklī ir ierīkots gaisa siltumsūknis, kas ļauj sildīt gaisu vēsākos periodos un atdzesēt to kad kļūst dudz siltāk;
- Pazemes stāvā pieejama slēdzama individuāla noliktavas telpa, kas atrisinās problēmu, kad nav kur glabāt auto riepas, kastes no jaunām iegādātajām iekārtām vai velosipēdu.
- Pluss, ir iespējams iegādāties plašu auto stāvvietu sausajā pazemes stāvvietā, kurā nebūs jāuztraucas par to, ka verot mašīnas durvis vari aizskart kādu citu mašīnu.

Nāc un pārliecinies, ka šis ir labākais variants tieši Tev.

Zvani, vienosimies par ērtāko apskates laiku.
.
.
.
.
Станьте владельцем квартиры в одном из лучших домов Пурвциемса.

Выгодное предложение для любого, кто ценит комфорт и удобство.

Об этом свидетельствуют несколько факторов:

1) локация, все рядом в растоянии 5-10 минут:

- Спортивный центр F1, где можно заняться спортом, расслабиться в сауне или поплавать в бассейне;
- Daugavas sporta nams на расстоянии 10 мин. , где происходят различные мероприятия, как спортивные так и развлекательные;
- VC Valeo и VCA Aura для поддержания здоровья вашей семьи.
- TC Maxima XXX для приобретения необходимых продуктов для Вас и вашего дома; Statoil 24/7;
- Рестораны и кафе (пиццерия DOMINO, McDonalds который работает 24/7, ресторан EREBUNI, ресторан LIDO и др. ).
- TC Domina всего в 7 минутах езды для шопинга и развлечений.
- Школы, рядом одна из самых престижных школ Риги – Рижская государственная классическая гимназия, детские сады, клубы – все на удобном расстоянии, когда не нужно думать о парковке, ведь можно идти пешком;
- Рядом с домом огороженная детская площадка для безопасности ваших детей.
- Салоны и парикмахерские, швейные мастерские и цветочные салоны и многое другое для любой жизненной ситуации.
- Остановки общественного транспорта, от которых вы можете добраться до всех ваших любимых мест.
- 15 минут до центра города.

2) Новое здание находится под управлением ответственного сообщества жильцов (Ассоциация), что положительно влияет на благоустройство дома и комфорта жильцов – все необходимые мероприятия, связанные с содержанием дома, проводятся своевременно.

Низкие коммунальные платежи порадуют вас и сэкономят деньги в семейном бюджете. Отопление, вода и электричество по индивидуальным счетчикам, что позволяет контролировать расходы. И самое приятное в этих счетах то, что в них включен счет за электричество. Нет необходимости заключать дополнительный договор с поставщиками электроэнергии.

3) Квартира не оставит вас равнодушным, ведь в ней есть:

- Изолированная комната с большим встроенным шкафом для более удобного хранения вашей, одежды и источниками освещения, установленными по индивидуальному проекту;
- Комната, совмещенная с кухней, что облегчает процесс общения между членами семьи, ведь каждый может заниматься своей работой и при этом быть друг с другом;
- Удобная встроенная кухня, позволяющая быстро приготовить любое блюдо для семейной трапезы;
- Прихожая со встроенным шкафом для хранения одежды и вещей;
- Отдельная ванная комната, что позволит вам насладиться теплыми пенными ваннами или воспользоваться душевой кабиной, так как встроена отдельная душевая кабина и ванна.
- Широкий балкон позволяет хранить различные вещи, сушить одежду на свежем воздухе или наслаждаться приятными вечерами за чашечкой любимого чая, ведь открывается прекрасный вид на город.
- В квартире установлен воздушный тепловой насос, который позволяет нагревать воздух в холодные периоды и охлаждать его, когда становится значительно теплее.
- На подземном этаже имеется запираемая индивидуальная кладовая, что решит проблему, когда негде хранить автомобильные покрышки, коробки от купленной техники или велосипед.
- Плюс, есть возможность приобрести большое парковочное место в сухой подземной парковке, где Вам не придется беспокоиться о том, что при открытии двери автомобиля вы столкнетесь с другим автомобилем.

Приходите и убедитесь, что это лучший вариант для Вас.

Звоните, договоримся о наиболее удобном времени просмотра.
.
.
.
.
Become the owner of an apartment in one of the best houses in Purvciem.

A bargain for anyone who appreciates comfort and convenience.

This is evidenced by several factors:

1) location. Nearby (5-10 min. away):

- F1 sports center, where you can do sports and relax in the sauna or swim in the pool;
- Daugava Sports Hall 10 min. at a distance where various events take place;
- VC Valeo and VCA Aura in maintaining the health of your family.
- TC Maxima XXX for the purchase of necessary products; DUS Statoil 24/7;
- Restaurants and cafes (Domino pizzeria, McDonalds which works 24/7, EREBUNI restaurant, LIDO restaurant, etc. ).
- TC Domina only 7 min. within driving distance for shopping and leisure.
- Schools, next to one of the most prestigious schools in Riga - Riga State Classical Gymnasium, kindergartens, clubs - everything at a convenient distance, when you don't have to think about parking, because you can go on foot;
- Next to the house there is a fenced children's playground area for the safety of your children.
- Beauty salons and hairdressing salons, sewing workshops and flower salons and much more for any situation in life.
- Public transport stops from which you can go to all your favorite destinations.
- 15 minutes to the city center.

2) The new building is managed by a responsible community of residents (Biedrība), which positively affects the residents' well-being - all necessary activities related to house maintenance are carried out in a timely manner.

Low utility bills will make you happy and save money in the family budget. Heating, water and electricity according to individual meters, which allow you to control expenses. And the best part about these bills is that the electricity bill is included. There is no need to sign an additional contract with electricity suppliers.

3) The apartment will not leave you indifferent, because it has:

- An isolated room with a large closet for organizing your clothes and destinations according to an individual project i. e. lighting sources;
- A room combined with a kitchen, which makes the communication process between family members easier, because everyone can do their work and at the same time be with each other;
- A convenient kitchen that can quickly prepare any dish for your family meals;
- Anteroom with a closet for storing clothes and belongings;
- A separate bathroom that allows you to enjoy warm foam baths or use the shower cabin at your leisure, as the shower cabin and bathtub are suitable.
- A wide balcony allows you to store various belongings, dry clothes in the fresh air or enjoy nice evenings there with a cup of your favorite tea, as the view of the city opens.
- An air heat pump is installed in the apartment, which allows heating the air in colder periods and a solution that becomes much warmer.
- A lockable individual storage room is available on the underground floor, which will solve problems when there is no place to store car tires, boxes from newly purchased equipment or cars.
- Plus, there are opportunities to buy a large parking space in a dry underground parking lot, where you won't have to worry about hitting another car when you open the car door.

Come and make sure that this is the best option for you.

Call, let's agree on the most convenient viewing time.

24/11/2023, № , Редактировать

Rets piedāvājums Purvciemā – dzīvokļi šajā projektā pārdošanā parādās diezgan reti →