Контакт Come-IT

http://docka.lv/17940

29748563

Связаться по электронной почте

Контактная форма

Отмена

Ja gribat izveidot mājaslapu, datubāzi vai Java algoritmus, bet laika un iemaņu šāda tipa darbā nav, tad mēs esam gatavi Jums palīdzēt un piedāvājam mūsu pakalpojumus programmēšanas sfērā.
Biznesa idejas vai jebkādu citu projektu realizēšanai mūsdienās aktīvi tiek izmantots internets. Ja Jums ir nepieciešams izveidot mājaslapu vai sagatavot datu bāzi, tad mūsu speciālisti tiks galā ar doto uzdevumu vajadzīgajā termiņā augstā līmenī.
Programmēšanas sfēra prasa lieliskas zināšanas un pieredzi, lai veidotu patiešām kvalitatīvu produktu, kas pilnībā apmierina klientu. Come-IT klienta mērķi ir prioritātē, saskaņā ar ko tiek veidota pasūtījuma izpildes stratēģija un realizācija attiecīgajā termiņā.

Нуждаетесь в создании собственного сайта, базы данных или Java алгоритмов, но времени и опыта работы в данной области совершенно нет, тогда мы готовы помочь Вам и предлагаем услуги с сфере программирования.
Для продвижения бизнесс-идей или реализации любых других проектов сегодня активно используется интернет. Если Вам необходимо создать свой собственный сайт или подготовить базу данных, наши специалисты справятся с поставленной задачей в срок и на высоком профессиональном уровне.
Область программирования требует отличных знаний и опыта, чтобы создавать действительно качественный продукт, полностью удовлетворяющий клиента. Компания Come-IT ставит в приоритет цели клиента, согласно которой разрабатывают стратегию исполнения заказа и реализуют задачи строго в срок.

Datu bāzes izveide – no 20 EUR
Vienkārši Java algoritmi – no 10 EUR
Excel skripti – no 10 EUR
HTML/CSS mājaslapas izveide – no 90 EUR
Mājaslapas izveide Wix platformā – no 40 EUR

Создание базы данных – от 20 EUR
Простые Java алгоритмы – от 10 EUR
Excel скрипты – от 10 EUR
Создание сайта HTML/CSS – от 90 EUR
Создание сайта в конструкторе Wix – от 40 EUR

20/08/2019, № , Редактировать

← Предлагаю услуги по ретуши фотографийAudio un video pakalpojumi / Аудио и видео услуги →