Piedāvāju zemes gabala 6 hektāru (60000 kv. M) pareizas kvadrātveida formas 6 km no Rīgas robežas virzienā uz Carnikavu. Tas atrodas uz līdzena lauka Eimuri ciematā, no visām pusēm ieskauj priežu meži, tur ir ceļa servitūts ar iebraukšanas tiesībām no pašpārvaldes šosejas, kas atrodas gar maršruti, dzelzceļa šķērsojums Kalngale-Ādaži, (sākta asfaltēšana). līdz Rīgas kravas ostai 12 km. līdz jūrai 4,5 km. līdz centram Ādaži 5 km. līdz lidlaukam Ādaži-2 km. līdz posmam oficiāli ir 2 ieejas ar priekšējo daļu puses no Adagi-Garciems ceļa caur tiltu un no servitūta sānu ceļa (500 kv. m), kas ir perpendikulārs šosejai un ved gar vienu no objekta robežām. 3 km garumā sākas noliktavu un rūpniecības ēku teritorija. 20 kilovoltu līnija iet gar objekta robežu. cauri ceļam tika veikts detalizēts zemes gabala izkārtojums norēķiniem.Savstarpējās pašpārvaldes ziņā caur zemes gabalu jāiet augstspiediena gāzes vads.Meliorācijas plāns ir tāds, ka no 2 pretējām pusēm gar zemes gabala robežām nonāk kanalizācijas kanāli, kas ļauj saglabāt visu 6 hektāru platību jebkurā gruntsūdens līmenī. Ir iespējams uzreiz sadalīt daļās ar platību 5000 kv.m. un pēc vietējā izkārtojuma maiņas līdz 1200 kv.m gadā, nodoklis 120 eiro. Īpašnieks ir privātpersona.
Priekšrocība! Piekļūšana no Rīgas ir iespējama no divām dažādām pusēm: no starptautiskā lielceļa E-67, Via Baltica caur Ādažiem vai garām tirdzniecības ostai Viestura prospektā caur Vecmīlgrāvju. Cena-4.Euro par kv.m ir iespējama apmaksa pa daļām. Es maksāšu komisijas maksu par starpniecību. Предлагаю земельный участок 6гектар(60000кв.м.)правильной квадратной формы в 6км от границы Риги по направлению к Царникаве.Расположен на ровном поле в поселке Эймури,со всех сторон окруженным сосновыми лесами,имеется дорожный сервитут с правом въезда с трассы самоуправления,расположен вдоль трассы ,,ж/д переезд Калнгале-Адажи,,(началось ее асфальтирование).До Рижского грузового порта 12км.До моря 4,5км.До центра Адажи 5км.До аэродрома Адажи-2км.К самому участку официально 2 подъезда-с фасадной стороны с дороги Адажи-Гарциемс через мостик и с сервитутной боковой дороги(500кв.м.),которая перпендикулярна трассе и идет вдоль одной из границ участка.В 3км начинается территория складских и производственных построек.Вдоль границы участка проходит эл.линия 20квольт.Напротив через дорогу сделана детальная планировка участков под поселок.В плане самоуправления по участку должен пройти газопровод высокого давления.Планировка мелиорации такова,что с 2х противоположных сторон по границам участка проходят дренажные каналы,что позволяет при любом уровне грунтовых вод всю площадь в 6га держать сухой.В зем.книге участок разделен на 2 равных доли по 3гектара каждая. Возможно деление сразу на участки по 5000кв.м. и после изменения локальной планировки вдальнейшем вплоть до 1200кв.м.Годовой налог 120евро.Владелец-частное лицо.
Преимущество!Из Риги доступ возможен с 2х разных сторон:с международной магистрали Е-67,Виа-Балтика через Адажи или мимо торгового порта по просп.Виестура через Вецмилгравис.Цена-4.евро за кв.м.Возможна рассрочка платежа. Оплачу комиссонные за посредничество

01/06/2020, № , Редактировать