Kontaktpersona akalnina622

http://docka.lv/lv/22836

29661256

akalnina622@inbox.lv

Aicinu pieteikties !
Pieredzējis un diplomēts pasniedzējs - tulks pasniedz kvalitatīvas angļu valodas privātstundas online un klātienē, grupās ne vairāk par 5 cilvēkiem. Vieta un laiks pēc vienošanās! Samaksa EUR 15,-h.

Please apply !
Experienced and certified teacher - the interpreter teaches high-quality private English lessons online and in person, in groups of no more than 5 people. Place and time by agreement! Pay EUR 15, -h.

Призываю подать заявку !
Опытный и сертифицированный лектор - переводчик ведет качественные частные уроки английского языка онлайн и лично, в группах не более 5 человек. Место и время по договоренности! Оплата - EUR15,-h.

02/05/2021, # , Rediģēt

← Английский без стресса