Kontaktpersona denvisiter80

http://docka.lv/lv/26182

25914770

RUS:

> Описание / БИО:

- Моя задача - обеспечить качественный и комфортный микро климат, там где находятся люди - вентиляция, кондиционирование, обогрев помещений.> Опыт:

- 25 лет опыта

- Установлено 180+ ед. тепловых насосов и кондиционеров

- Реализовано 250+ систем вентиляции

- 180+ успешных сотрудничеств>Знания:

- Знания и навыки в области инженерных наук и физики, необходимые для эффективного строительства вентиляционной системы.

- Технологии и стандарты вентиляции, необходимые для внедрения современных решений

- Способность и знания обеспечить здоровую и комфортабельную внутреннюю среду, соблюдая качество воздуха и санитарные нормы.> Услуги и Цена:

- Установка и обслуживание теплового насоса от 300 евро, включая полную установку и гарантию.

- Монтажно-демонтажные работы выполняются по часовой ставке от 30 до 75 евро.

- Поддержка проектирования и консультации по вентиляционным системам предоставляются по часовой ставке 30 евро.> Связь и сотрудничество:

- Чтобы я мог качественно вам ответить, отправьте мне SMS с запросом, например, "тепловой насос в квартире. Даце" или "вентиляция в кафе. Янис.". Я перезвоню вам, как только у меня появится свободное время.Спасибо и надеюсь на успешное сотрудничество! С уважением, Денис.

____

LV

> Apraksts/BIO:

- Mans uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un komfortablu mikroklimatu tur, kur atrodas cilvēki - ventilācija, kondicionēšana, telpu apsilde.> Pieredze:

- 25+ gadi pieredze

- Uzstādīti 150 gab. siltumsūkņu un kondicionieru

- Realizētas 250+ ventilāciju sistēmas

- 180+ veiksmīgas sadarbības> Zināšanas:

- Zināšanas un iemaņas inženierzinātnē un fizikā, kas nepieciešamas efektīvai ventilācijas sistēmas uzbūvei.

- Ventilācijas tehnoloģijas un standarti, kas nepieciešams modernāko risinājumu ieviešanai

- Spēju un zināšanas nodrošināt veselīgu un komfortablu iekštelpu vidi, ievērojot gaisa kvalitātes un sanitārās normas.

-

> Pakalpojums un Cena:

- Siltumsūkņa uzstādīšana un apkope no aptuveni 300EUR, kas ietver pilnu uzstādīšanu un garantiju.

- Montāžas un demontāžas darbi tiek veikti par stundas likmi no 30 līdz 75EUR.

- Ventilācijas sistēmas projektēšanas atbalsts un konsultācijas tiek nodrošinātas par stundas likmi 30EUR.> Saziņa un sadarbība:

- Lai sniegtu kvalitatīvu atbildi, uzrakstiet man sms ar pierasījumu, piemēram, "siltumsūknis dzīvoklī. Dace" vai "ventilācija kafejnīcā. Jānis.". Es pārzvanīšu, kā tikko man būs brīvāks brīdis. Uz saziņu!Paldies un ceru uz veiksmīgu sadarbību! Ar cieņu, Deniss

19/02/2024, # , Rediģēt